Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
POZVÁNKA
Výbor Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža, Bratislava - Východné Vás srdečne pozýva na

Stretnutie členov MS SČK BA-Východné
pri príležitosti konania Výročnej schôdze


Dátum konania:  17. február 2016 (streda)
Miesto konania:  Kultúrne stredisko IMPULZ, Dopravná 22 (medzi Račou a Vajnorami, bus 56, 52)
Čas:                     16 hod.

PROGRAM:

1.      Privítanie
2.      Otvorenie rokovania, schválenie programu
3.      Príhovor novej riaditeľky ÚzS SČK BA-mesto PhDr. Janky Suškovej
4.      Voľba návrhovej komisie
5.      Správa o činnosti MS SČK BA-Východné za r. 2015
6.      Správa o výsledku hospodárenia za rok 2015
7.      Plán činnosti a  rozpočet pre rok 2016
8.      Oznam o podaní Návrhov na udelenie ocenení SČK pre členov MS SČK BA-Východné
9.      Informácia o grantoch na rok 2016
10.   Diskusia
11.   Schválenie uznesenia
12.   Bohatá tombola pre každého zúčastneného (do tomboly  môžete prispieť aj Vy maličkosťou, ktorá  by mohla druhých potešiť)
13.   Občerstvenie (vítané sú aj Vaše domáce dobrôtky)
14.   Záver – kultúrny program (bol oslovený spevácky zbor z Rače), ale máme aj v našich radoch vynikajúcich spevákov a tak si zaspievame, zatancujeme...
***
Na stretnutie je pozvaný pán starosta Rače Mgr. Peter Pilinský a ďalší úspešní ľudia z rôznych oblastí. V prípade, že budú môcť prísť, máte priestor na otázky, ktoré Vás zaujímajú.

V prípade, že sa stretnutia nemôžete zúčastniť, oznámte to prosím na t. č. 4445-8438,0908-223087, alebo
0910-144136 Viera Drotovánová

predsedníčka Soňa Macejáková 0908-223087
za Výbor MS SČK, BA-Východné

Bratislava 1. 2. 2016

Radi do MS SČK BA-Východné privítame nových členov

***
KALENDÁRIUM v roku 2016, SČK BA-mesto

Január od 18. 1. kampaň Hodina o Červenom kríži - realizuje Mládež SČK na základných a stredných školách
26. 1. 95. výročie organizovanej Mládeže Červeného kríža na Slovensku

Február od 8. 2. 21. ročník Valentínskej kvapky krvi

Marec do 18. 3. kampaň Hodina o Červenom kríži - realizuje Mládež SČK na základných a stredných školách
do 11. 3. Valentínska kvapka krvi

Máj 8. 5. Svetový deň Červeného kríža/Červeného polmesiaca, celoslovenská zbierka SČK
súťaže prvej pomoci na základných a stredných školách

Jún súťaže prvej pomoci na základných a stredných školách
14. 6. Svetový deň darcov krvi, kampaň Daj pár deci
24. – 26. 6. Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka – celoslovenská súťaž dobrovoľných zdravotníkov SČK, Snina

Júl kampaň Daj pár deci
11. – 15. 6. Bezpečnosť na cestách - preventívna akcia
v spolupráci s PZ SR

August kampaň Daj pár deci

September 10. 9. Svetový deň prvej pomoci

Október celoslovenská zbierka Pomáhame potravinami
16.10. Svetový deň boja proti hladu / Svetový deň výživy
16. 10. Medzinárodný deň KPR / Deň záchrany života
od 17. 10. 22. ročník Študentskej kvapky krvi

November do 18. 11. Študentská kvapka krvi

December 1. 12. Svetový deň boja proti AIDS – kampaň Sviečkový pochod
5. 12. Medzinárodný deň dobrovoľníkov
***


***

0 komentárov:

Zverejnenie komentára