Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Miestna organizácia Slovenského Červeného kríža Bratislava-Východné

V knihe RENDEZ od autorov Cyrila Sekerku a Eduarda Wenzla sa okrem iného spomína, že centrála Bratislavského Červeného kríža si v období 60-70-tych rokoch vysoko cenila miestnu organizáciu ČK na Rendezi, ktorej predsedkyňou bola pani Mária Fraňová, ktorej 100-té výročie narodenia in-memoriam sme si pripomenuli tento rok (30.4. 1914-13.1. 1987). Druhou predsedkyňou sa stala pani Janka Páleníková, ktorá viac ako 20 rokov napĺňala poslanie MS SČK BA-Východné. Z dôvodu, že sa v roku 2013 odsťahovala, odstúpila z funkcie a za predsedkyňu bola navrhnutá a schválená členka MS SČK BA-Východné, Soňa Macejáková, držiteľka Zlatej Jánskeho plakety za darcovstvo krvi.

Organizácia MS SČK BA-Východné patrí počtom členov medzi menšie organizácie, ale každý jeden člen má svoj krásny životný príbeh, príbeh životného šťastia. Mnohým osud nadelil aj sklamanie a ťažký osud, ale napriek tomu dokážu podať pomocnú ruku tam, kde srdcom cítia, že je pomoc potrebná.

Tisíc krát ďakujem patrí všetkým členom MS SČK BA-Východné za ich životné zásluhy v oblasti humanity, obetavosti a dobrovoľnosti v SČK.

Za výbor MS SČK-BA-Východné
Soňa Macejáková – predsedkyňa

0 komentárov:

Zverejnenie komentára